Certifikáty:

Fotogaléria:


Referencie

Obsahom referencií sú niektoré stavby, na ktorých firma KE Inžiniering, s.r.o. vykonávala inžiniering, projektovú činnosť, stavebný dozor, resp. realizáciu stavby.

Pozemné - občianske a bytové stavby :
- Business centrum MEI na Gemerskej ul. v Košiciach
- Logistické centrum MEI Košice - Šaca
- Prevádzková budova SITEL s.r.o. na Zemplínskej ul. v Košiciach
- Dom životného prostredia na Zámočníckej ul. v Košiciach
- Riadiaca veža letiska Košice
- Rekonštrukcia a parkovisko Podnikateľského centra Kosmalt
- VN prípojka a transformovne pre obytný súbor na Slovenskej ul.
  v Košiciach
- Rekonštrukcia rodinného domu Košice Sever
- Rodinný dom Košice Pereš
- Rekonštrukcia športovej haly Košice
- Stavebné úpravy Business center MEI v Košiciach 
- Obnova obalových konštrukcií podnikateľských centier na Krivej 18 a
  23, Košice
- Stavebné úpravy výmenníkovej stanice na Letnej 45 v Košiciach
- Bytový dom Polyfunkčného areálu na Slovenskej ul. v Košiciach 
- Administratívna budova Polyfunkčného areálu na Slovenskej ul.
  v Košiciach 

Inžinierske a Priemyselné stavby:
- Hospodársky areál HSD Košice – Šaca
- Výrobný závod Valcovňa profilov, a.s., Košice – Bočiar
  (dve pozdĺžne deliace linky)
- Výrobný závod ASPO, a.s., Košice – Bočiar
  (pozdĺžna a priečna deliaca linka)
- Výrobný závod Strip, a.s., Košice (pozdĺžna del. linka a
  profilovacia linka)
- Výrobný závod IRONOX, a.s., Košice (triedenie a plnenie Fe2O3)
- Prípojka VN a transformovňa pre výrobný závod STRIP a.s. Košice
- Produkcia bunkových implantátov IMUNA Šarišské Michaľany
- Výroba profilov MT Comax, Košice (dve profilovacie linky)
- Zlievareň farebných kovov Haniska
- Asfaltová cesta Falkušovce, financovaná z Eurofondov
- Asfaltová cesta Oľšavka, financovaná z Eurofondov
- Asfaltová cesta Slatvina, financovaná z Eurofondov
- Prístupová komunikácia k technologickému zariadeniu letových a 
  prevádzkových služieb na Mošník  
- Sklad technických plynov Air Liquide Košice
- Betonáreň TBG Doprastav Košice
- Elektrické vedenie 2x110 kV Bukovec – Košice
- Výrobňa profilov MT Comax, Košice
- Drážka elektromotorov predohrevu čerpadiel VP2 v U. S. Steel KE
- Drážka elektromotorov fúkacích foriem v U. S. Steel KE
- Požiarna ochrana vybraných objektov DZ Doprava, TVa, OD3,
  ČOV Sokoľany v U. S. Steel KE
- Aktualizácia trás vody TVa v U. S. Steel KE
- Oprava hydraulickej stanice OC2 v U. S. Steel KE
- Uzavretie a rekultivácia skládky NNO U.S.Steel – úseky č. 1,2 a 4b
- Oprava strešných zvodov v hale Lakoplastovacej linky v U. S. Steel KE
- Oprava kabín homogenizačného nakladača Koksovňa v U. S. Steel KE 
- Výrobná hala Polyfunkčného areálu na Slovenskej ul. v Košiciach
- Bioplynová stanica Stredné Plachtince
- Bioplynová stanica Janík

Adresa:

Klimkovičova 11
040 23 Košice
Tel./fax.:
+421 55 550 00 64
mobil:
+421 903 384 966
+421 903 904 195
e-mail:
kunak@keinziniering.eu
elias@keinziniering.eu

Projekty: